Forstanderskapet til Fana Sparebank forsøkt kuppet

(02/03/2007)

 

 

Ønsker plass i styret

(08/03/2007)

 

 

Mener bank-kundene bør få bedre rente

Fana Sparebank ble startet opp og drives fortsatt med innskyternes penger. - Store overskudd burde derfor gi innskyterne og låntakerne bedre vilkår, mener førsteamanuensis Knut Boye.

(07/03/2007)

 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com