Omtaler i media:

 

 - Krig mot Fana Sparebank!

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

- Får full støtte

 

Aksjonisten Tom Skår får full støtte for sin påstand om at Fana Sparebanke lurte sin egen kunde!

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

* Føler seg rundlurt av banken

 

* Skuffet over Fana Sparebank

 

* Fana Sparebank på jumboplass

 

* Fana Sparebank lyver om renten

 

* Fillebanken Fana Sparebank

 

* Eiendomsmeglere fortsetter å bryte markedsføringsloven (09)

 

Varsel om sak for Markedsrådet
Undersøkelsen avdekket at fem selskaper fremdeles opererer med ufullstendig prisinformasjon på egne nettsider. Ombudet har i egne brev til selskapene varslet om at saken vil bli forelagt Markedsrådet dersom bransjenormen ikke etterleves innen 4. desember 2009. De aktuelle selskapene er Nordvik & Partners Eiendomsmegling, Ring Eiendomsmegling, Poppe & Co, Fana Sparebank Eiendom og Foss & Co Eiendomsmegling.

 

- Jeg finner det meget alvorlig at disse selskapene fremdeles ignorerer kravet om totalpris i bransjenormen. Fullstendige prisopplysninger er avgjørende og nødvendig for at boligkjøperne på en enkel måte skal kunne orientere seg i boligmarkedet. Jeg forventer nå at eiendomsmeglingsselskapene ser alvoret i saken, og tar tak i problemet umiddelbart, avslutter Thon. 

 

 

* Meglere bryter fortsatt loven (09) 

Fana Sparebank Eiendom AS fortsatt på listen.

 

 

Fra Dine Penger 10-2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com