De ansvarlige:

 
Her er noen av de ansvarlige i Fana Sparebank som har hatt befatning med kausjonssaken eller eiendomssaken:
 
 
Nils Martin Axe
 
Daglid leder i Fana Sparebank
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anbefales ikke.

  
Åge Andersen
 
Advokat i Fana Sparebank
Styremedlem i Fana Sparebank Eiendom AS
 
Åge Andersen er Nils Martin Axe's våpendrager i de mange konfliktene banken kommer opp i. Han er god på trenering av saker, men ikke fullt så god på det juridiske. Åge Andersen ble sannsynligvis allerede høsten 2008 gjort kjent med dokumentasjon som viser klart at noen av bankens ansatte har brutt lovverket gjentatte ganger. Åge Andersen er den som internt i banken skal vurdere om regelverket for finansvirksomheten følges, men blir sannsynligvis instruert fra høyere hold om å se gjennom fingrene på lovbrudd som åpenbart gir klingende mynt i kassen. Dersom Åge Andersen virkelig er advokat, strider dette mot eksamesløftet han i så tilfelle har avgitt: "å fremme rett og hindre urett", og han kan derfor heller ikke betegnes som skikket til sin stilling.
Åge Andersen er viden kjent for sin arrogante og nedrige behandling av kunder. Dersom du kommer i konflikt med Fana Sparebank er det denne udugelige medarbeideren du blir satt i kontakt med. Det gjør bare konflikten enda større. Anbefales ikke.
 

 

 


 
Bjarte Flaten
 
Senior Bedriftsrådgiver i Fana Sparebank
Dette er mannen som skulle rydde opp i engasjementene til Fana Sparebanks bedriftskunder. Det var også Bjarte Flaten som forledet eiendomsmegleren til å utbetale MNOK 1,8 for mye til banken ved kausjonisten salg av boligen. Om han gjorde dette av egen fri vilje eller grunnet særdeles dårlige regneferdigheter, får vi aldri vite. Det eneste vi har fått vite med sikkerhet er at Flaten ikke hadde pantedokumentene tilgjengelig da han sendte inn restgjeldsoppgaven til megler. De lå nemlig godt gjemt bort i en skuff hos saksbehandleren i sentrum, og dukket ikke opp før 10 mnd senere!
Bjarte Flaten klarte heller ikke å legge sammen 1,250.000,- og 750.000,-. Han fikk dette til å bli 2,089.000,- uansett hvor mange ganger han prøvde. Bjarte Flatens bedragerske handling, påførte kausjonisten et tap på nærmere MNOK 1. Penger som hun aldri får tilbake.
Bjarte Flaten ble etterforsket av politiet for 2 tilfeller av grovt bedrageri av tilsammen NOK 1.839.240,-. Bedrageriet var trolig planlagt av Åge Andersen og Øystein Midtun, men politiet fant ikke dette tilstrekkelig bevist til at noen ble tiltalt for forholdet. 
 
 
 
 
Gerhard Lygre
 
Daglig leder i Fana Sparebank Eiendom AS
Styremedlem Fana Sparebank Eiendom AS
Dette er megleren som glemte å tegne eierforsikring for selger. Noe som førte til at selger selv måtte dekke alle kostnader til rettsak, samt dekke erstatning til kjøper av huset. Hvor stor rolle Lygre hadde videre i saken er ukjent, da han ikke ønsket å besvare våre henvendelser.
Året etter den fatale forglemmelsen ble han ansatt som daglig leder i Fana Sparebank Eiendom (!?) og satt en periode som styremedlem i Norges Eiendomsmeglerforbund.
 
 
 
 
Har du (eller noen du vet om) gode/dårlige erfaringer med noen av disse (eller andre) medarbeiderne i Fana Sparebank? Ta kontakt med Tom Skår - Tlf 980 80 999   -   tom@rundlurt.net
 
 
 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com