Fana Sparebank lurte kunde for 2 millioner

(Saksbehandler var ansatt som bedriftsrådgiver ved bankens filial på Torget) Foto: Wikimedia

 

En overivrig saksbehandler (uten nødvendig opplæring) i Fana Sparebank Sentrum klarer i løpet av årene 2004-2007 å få en lønnsmottager med svært beskjeden årsinntekt (kr 54.000,-) til å ta opp lån samt kausjonere for over 3 millioner kroner i banken.

Dette tilsvarer nesten 60 ganger årsinntekten! (Vanligvis går grensen ved 2,5-3 ganger årsinntekten). Kausjonsdokumentene viser seg i ettertid å være så mangelfulle at de både er ugyldige og straffbare jfr Finansavtalelovens §59


Vedrørende straff: Finansavtalelovens §91

 

 

Når banken ved en tilfeldighet oppdager feilene, bestemmer ledelsen seg for å innkassere pengene UTEN å informere kausjonisten på forhånd. På denne måten unngår banken å måtte kreve kausjonisten for pengene, noe de naturligvis er lovpålagt å gjøre. Ved å sende varsel til kausjonisten, ville denne ha oppdaget hva som var i ferd med å skje, og følgelig posisjonert seg deretter.  Kausjonister har faktisk rettsvern.

 

PS! Lånene det var kausjonert for var ikke misligholdt!!

Å "stjele" pengene kan bli vanskelig for banken, med mindre kausjonisten har flere millioner på konto, eller vinner i lotto. Fana Sparebank har flaksen på sin side. I forbindelse med salg av en eiendom, har banken tilgang til kausjonistens kontoer, og tømmer disse for penger (kr 1.839.000,-) i mai 2008.

 

Ingen i banken kan svare for hvorfor pengene er borte, og kausjonisten står rettsløs tilbake, uten bolig og uten penger! Saksbehandler som har fylt ut dokumentene (og lånt ut penger) er tatt av saken og henviser til en annen saksbehandler på Nesttun som helt sikkert kan ordne opp i dette. Denne saksbehandleren "kjenner ikke detaljene i saken" og henviser til bankens næringsavdeling.

 

Vi er nå kommet til oktober 2008.

De høye herrer på næringsavdelingen skal naturligvis se på dette straks og vurdere det juridisk! Den juridiske vurderingen kommer derimot aldri. Kausjonisten tar derfor kontakt med advokat, og ønsker et møte med banken. Bankens interne advokat, Åge Andersen, stiller seg undrene til at kausjonisten vil ha møte, og ber derfor om en redegjørelse på hva dette dreier seg om (?) Etter at redegjørelsen er sendt til banken, er det helt stille.

 

Kausjonisten har nå brukt over 2 år på å få innsyn i transaksjonene uten å lykkes. Banken ønsker ikke å utlevere dokumentasjon i saken, selv etter at kausjonisten har engasjert advokat. 2 år med tullete brev frem og tilbake koster penger, mye penger. Kausjonisten står ribbet tilbake, med en advokatregning på over 500.000,- mens banken fnyser av hele saken. Administrerende Banksjef Nils Martin Axe samt bankens interne advokat, Åge Andersen, er flere ganger gjort kjent med de straffbare forholdene uten at noe har skjedd. Kausjonisten har på en diplomatisk måte bedt om et oppklaringsmøte, men dette blir arrogant avvist av banken. Fana Sparebank har håndtert denne saken på en skammelig måte.


"Ja, vi har lurt deg....men dersom du vil ha pengene dine tilbake, får du heller gå noen kostbare runder i rettsapparatet."
I løpet av våren 2010, oppdager tydeligvis noen i banken at flere grove feil var begått, og innrømmet dette ovenfor kausjonistens advokat. Allikevel velger banken å sitte på pengene! Det eneste motivet banken kan ha for å ikke betale ut, er utsultningsteknikken. Dersom kausjonisten går tom for penger, vil det aldri bli noen langvarig rettsak. Banken har råd, men det har dessverre ikke motparten!

 

Forlik inngått......

 

Siste! Kausjonisten "presset" til forlik av banken! Les mer....(pdf)

 


 

 

rundlurt.com © 2010

www.rundlurt.com